„memories etched in stone”

Jószív Temetkezési Kft.

Undertakers
Services
Temetkezés

Temetési szolgáltatások


Haláleset alkalmával azt kell eldöntenie a temetésről intézkedő hozzátartozónak, hogy az elhunytat melyik temetőben kívánja végső nyugalomra helyezni, valamint meg kell választania a temetés módját.


Amennyiben tanácstalan, engedje meg, hogy tájékoztassuk a választható temetkezési lehetőségekről:


halottvirrasztás a legtöbb nép halotti kultúrájában megtalálható, így a magyarokéban is.

Ezen ősi kegyeleti szokásnak helyt adva igény szerint lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyászolók így vegyenek búcsút szeretteiktől a temetés előtt.


Hagyományos koporsós temetés


- Földbe temetés koporsóban

- Kriptába temetés koporsóban


Hamvasztásos temetés


Hamvasztás előtti, vagy azt követő búcsúztatással.A hamvak urnába helyezve temethetők:

- sírba (meglévő, hagyományos sírba történő úgynevezett „rátemetés”)

- urnafülkébe temetés

- urnakriptába temetés

- hamvszórás


A hozzátartozók kérhetik a hamvakat tartalmazó urna kiadását is – lehetőséget adva arra, hogy az elhunyt életében tett végintézkedés, vagy egyéb kegyeleti jogokat nem sértő szempontoknak is eleget tudjanak tenni.


A temetés lebonyolításához az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:


- A temetés teljeskörű ügyintézése (anyakönyveztetés, sírnyitáshoz ÁNTSZ engedély, egyéb hatósági ügyintézés)

- Tájékoztatás nyugdíj-, árvaellátás ügyben, szükséges nyomtatványok átadása

- Hagyományos és hamvasztásos temetések felvétele

- Hamvasztás saját hamvasztó üzemünkben

- Exhumálás

- Elhunyt szállítása belföldön (helyben és vidéken) valamint külföldről, és külföldre

- Sírhely értékesítés társaságunk által üzemeltetett temetőkben

- Ravatalozást, a család kérésének megfelelően, a helyi szokásokat, lehetőségeket figyelembe véve vállaljuk

- Temetéshez szükséges kellékek biztosítása, melyek kiválaszthatók bemutató termünkben

- Halotti tor tartásához helyiség biztosítása (kapuvári kirendeltségünkön)


Társaságunk a temetkezési szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás közvetítését is vállalja, adott vállalkozóval kötött szerződés alapján:


- Gyászjelentés felvétele (Kisalföldben, valamint honlapunkon online is megjelenik)

- Koszorú, sírcsokor megrendelések felvétele

- Temetési időpontok egyeztetése a szertartást végző egyházi személlyel

- Polgári temetés esetén szónok közvetítése

- Urnafülkék, urnakripták értékesítése

- Halotti tor szervezése


Forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik az Önök igényeinek és anyagi helyzetének megfelelő ajánlat összeállításával segíthetnek a döntésben.

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris