„memories etched in stone”

Írisz Temetkezési Kft.

Undertakers
Services
Temetkezés

Az Írisz Temetkezési Kft. valamennyi munkatársa nevében fogadja őszinte részvétünket. Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a szükséges teendőkről és az ügyintézés egyes lépéseiről.


Otthon, nem korházban bekövetkezett haláleset utáni teendők:


 1. A hozzátartozónak értesítenie kell az elhunyt háziorvosát, vagy rendelési időn kívüli időszakban az orvosi ügyeletet.
 2. A halottszemlét végző orvos a halál okának megállapítása után kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt, ha nem tudja megállapítani a halál okát, elrendeli a boncolást.
 3. A halottszemlét követően a hozzátartozó intézkedik az elhunyt elszállításáról, melyet az alábbi ügyeleti telefonon jelenthet be:


Éjjel-nappal hívható 24 órás halottszállítási ügyelet: +36 99 311 561

A haláleset alkalmával célszerű dönteni a családban arról, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni.


Az eltemettetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:


 • aki a temetést szerződésben vállalta
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez
 • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.


Anyakönyvezéshez szükséges okmányok, melyeket elő kell készíteni:


 • az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványa
 • az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • a házassági anyakönyvi kivonata, ha az elhunyt házas volt
 • ha az elhunyt özvegy volt, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.


Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris