„memories etched in stone”

Hev-Tem 2003 Kft.

Undertakers
Services
Temetkezés
Szolgáltatásaink


Temetkezési irodáink teljes körű szolgáltatással állnak ügyfeleink rendelkezésére, melyek a temetésen túl a teljes ügyintézési és szervezési feladatokat is magukban foglalják. • ingyenes tanácsadás, felvilágosítás


 • ügyintézés a kórházban, a felvételi irodán és a kórbonctanon


 • tisztiorvosi engedélyek beszerzése


 • anyakönyveztetés


 • özvegyi nyugdíj kérelem ügyintézése


 • gyászértesítők, köszönetnyilvánítás


 • halott szállítás /belföldi, nemzetközi/


 • öltöztetés


 • hamvasztás, és hamvak szállítása


 • kegyeleti kellékek biztosítása


 • egyházi szertartás vagy polgári búcsúztatás megszervezése


 • zene szolgáltatás


 • virágcsokrok, koszorúk díjtalan kiszállítással


Hamvasztásos temetés


A hamvasztásos temetést felvevő szolgáltató köteles tájékoztatni az eltemettetőt az elhunyt hamvasztását elvégző üzem címéről.

Az elhunytat az elhalálozás (kór- vagy hatósági boncolás) helye szerinti legközelebbi hamvasztóban kell elhamvasztani, kivéve, ha az eltemettető az ország más hamvasztóüzemét jelöli meg a hamvasztásos temetés megrendelésekor.

A hamvasztásos temetést lebonyolító szolgáltató az elhunytnak a hamvasztóba történő szállítása előtt köteles a halotton levő nemesfém ékszereket számba venni, és azokat az eltemettetőnek vagy meghatalmazottjának átadni.


Koporsós temetés


Koporsós temetés esetén a halottat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán belül kell eltemetni, kivéve, ha a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott, a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8, ill. 15 napon belül kell elvégezni . Ez utóbb időpont után a temetés helye szerinti ANTSZ engedélye szükséges.


Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris