„memories etched in stone”

Gábriel Könnye Temetkezési Kft.

Undertakers
Services
Temetkezés

Szolgáltatásaink:Temetkezési szolgáltatáson belül vállaljuk az alábbi részfeladatokat: temetésfelvételt, temetéshez szükséges kellékekkel való ellátást, ravatalozást, búcsúztatást, sírhelynyitást és visszahantolást, sírba helyezést, hamvasztást és az urnakiadást, urnaelhelyezést, hamvak szórását, exhumálást és újratemetést.

 Az alábbi feladatokat teljes körűen, vagy – kérésnek megfelelően – részben is ellátjuk.


Fenti feladatokon kívül cégünk vállalja a temetéshez kapcsolódóan a más hatóságoknál történő ügyintézést is (ÁNTSZ engedélyeztetés, Halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés).


Temetésfelvételi irodáinkban nemcsak a teljes körű temetésfelvételt végezzük, hanem a temetkezéssel összefüggő tevékenységet végző további vállalkozókkal is kapcsolatban állunk (sírköves mester, virágkötő, egyházak, polgári búcsúztatók), ezzel is megkönnyítve a gyászoló hozzátartozókra háruló terheket.


Bemutató termeinkben a kegyeleti kellékek gazdag kínálatával segítjük a szükséges kellékek kiválasztását. A koporsók, urnák mellett egyéb kiegészítő kellékekkel is rendelkezünk, gyászjelentések, vázák, mécsesek, kegyeleti kellékek.További szolgáltatásaink: -Koporsós, és hamvasztásos temetések felvétele, lebonyolítása.

- Halottszállítási ügyeleti rendszer 0-24 óráig.

- Állandó elérhetőség: 0620-423-7386.

- Halottszállítás belföldi lebonyolítása.

- Nemzetközi halottszállítás lebonyolítása.

- Vidéki temetések megszervezése, lebonyolítása az adott szokások,      igények szerint.

- Emlékhelyen történő ravatalozás, elhelyezés megszervezése, lebonyolítása.

- Exhumálások (idény jellegű áprilistól – októberig)

- Temetéseinkhez kapcsolódó sírhely, urnahely, sírbolt újraváltások ügyintézése.

- Temetésekhez, exhumáláshoz tartozó sírkő bontások, visszaállítások, sírboltnyitások, fedlaplevételek.

- Sírtisztítás.

- Sírhantolás (virág beültetés- idényjellegű)

- Sírgondozás (idényjellegű)

- Hamvak szórása

- Elhunyt és kellékátvétel

- Koszorúlehordás

- Betű vésés, betű utánfestés

- Hamvasztás, azonnali hamvasztás intézése.

- Hamvak kiadása

- Igény esetén élő zene biztosítása, a ravatalozóban vagy a sírnál.

- Segítségnyújtás a halotti tor szervezésével kapcsolatban.

- Segítségnyújtás nyugdíj lemondással kapcsolatban, özvegyi nyugdíj kérelem és árvasági kérelemmel kapcsolatos ügyintézésben.

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris