„memories etched in stone”

Brinza Béla Temetkezés Kft.

Undertakers
Services
Temetkezés
Tájékoztató, szolgáltatások


A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodánk munkatársaitól.


Telefon: 06 36/310 – 471, 06 20/9417-809

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és ezt követően a család intézkedhet az elhunyt elszállításáról. Községekben célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.

Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van.

A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk.

Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.


Szükséges okmányok:

A szertartás megrendeléséhez több féle okmányra és egyéb iratra van szükség. Hiányos dokumentumokkal nem tudja a szolgáltatásunkat megrendelni, de természetesen a fontos iratok megszerzésében, kérésére segítséget nyújtunk.


A szükséges okmányok, otthonában történt elhalálozás esetén


 • háziorvosa által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány
 • az elhunyt személyi igazolványa, lakcímét igazoló kártya
 • érvényes útlevele
 • érvényes vezetői engedélye
 • születési anyakönyvi kivonat
 • házas esetén házastársi anyakönyvi kivonat
 • özvegy esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • elvált esetén válásról hivatalos bírósági végzés
 • ha nyugdíjas volt nyugdíjas törzsszáma
 • Hamvasztásos temetéshez szükséges még:
 • utolsó kórházi zárójelentés
 • családorvos igazolás


Boncolás nélküli hamvasztáshoz otthon történt haláleseténél


ÁNTSZ engedély (családorvos igazolása boncolás nélküli hamvasztáshoz)


Az engedélyt csak közvetlen családtag kérelmezheti.


Gyászában fogadja őszinte részvétünket.


További szolgáltatásaink:

 • díjtalan tanácsadás felvilágosítás
 • ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon
 • tisztiorvosi és rendőrségi engedélyek beszerzése
 • anyakönyveztetés és a szükséges iratok beszerzése
 • újsághirdetés, köszönetnyilvánítás, gyászértesítők
 • koszorúk biztosítása díjtalan kiszállítással
 • halott szállítás, öltöztetés, koporsó kereszt, fejfa, urna, sírásás, ravatalozás,
 • polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása
 • egyházi szertartás intézésében szükséges közreműködés
 • hamvasztás, és hamvak szállítása
 • belföldi halott szállítás
 • exhumálás, sírhely meghosszabbítás intézése


Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris