„memories etched in stone”

Borostyán Tóth Kft.

Headstone maker, Undertakers
Services
Temetkezési szolgáltatások

A temetés teljes körű lebonyolítását vállaljuk, egyaránt rendezünk urnás és koporsós, egyházi és világi temetéseket, búcsúztatókat.


Mi az Ön teendője a családjában történt haláleset bekövetkeztekor?


A haláleset bekövetkezését követően meg kell állapítani a halál tényét. A halál tényének megállapítására orvos jogosult. A halottvizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, amely a halál bekövetkezése tényének, módjának (természetes módon bekövetkezett vagy nem természetes halál), valamint okának megítéléséhez szükséges. Az elhunytat a halál bekövetkezésének helyéről csak a halottvizsgálatot követően lehet elszállítani.


Az elhunyt otthonában bekövetkezett halálesetet követően értesítenie kell a háziorvost, vagy rendelési időn kívül az ügyeletes orvost. Ha közterületen következett be a halál, a helyszíni halottvizsgálatot a haláleset helye szerint illetékes háziorvos, illetve ügyeletes orvosa látja el. A halottvizsgálat elvégzését követően az orvos gondoskodik a holttest elszállításáról, valamint kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt. Amennyiben a haláleset egészségügyi intézményben történik, abban az esetben a halottvizsgálati bizonyítványt a kórház adja ki.


A temetés megrendeléséhez az elhunyt alábbi dokumentumaira van szükség:


  • érvényes személyi igazolványa, útlevele (külföldi állampolgár esetén is), jogosítványa, lakcímkártyája
  • születési anyakönyvi kivonata
  • relevancia szerint házassági anyakönyvi kivonata, válást igazoló bírósági végzése vagy igazolása, elhalálozott házastársának halotti anyakönyvi kivonata
  • halottvizsgálati bizonyítványa, halotti anyakönyvi kivonata


A végső búcsú kegyeletteljes körülményeit a minőségi ravatalkellékek és a korszerű eszközeink biztosítják. Vállalkozásunk rendelkezik halottszállító gépjárművel és a szertartásokhoz szükséges díszkocsival is. Munkatársaink elegáns öltözékben bonyolítják le a szertartásokat, tapintatos, együtt érző magatartással végzik munkájukat.


Amennyiben a Borostyán Tóth Kft-t választják, mindent elintézünk Ön helyett, irodánkon kívül nem szükséges máshová mennie.


Temetkezési szolgáltatásaink:


– temetésfelvétel,– búcsúztatás,– sírba helyezés,– exhumálás,– urnaelhelyezés,– sírhelynyitás és visszahantolás,– halotti anyakönyvi kivonat elkészítése,– temetéshez szükséges hatósági engedélyek megkérése,– elhunyt felkészítése a temetésre a kegyeleti igényeknek megfelelően,

– ravatalozás,– hamvasztás és urnakiadás,– hamvak szórása,– újratemetés,– halottszállítás,– temetési kellékek biztosítása,– koszorú rendelés,– kegyeleti biztosítás megkötése,– gyászhír megjelentetése a Dunaújvárosi Hírlapban.

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris