„memories etched in stone”

Black-Box 97 Kft.

Undertakers
Services
Temetkezés

Szolgáltatásaink:


- Temetések megszervezése, lebonyolítása

- Temetõn belüli és kívüli ravatal készítése

- Elhunyt szállítása vidékre. Gondoskodunk a szállítást megelõzõ adminisztratív teendõk teljes körû rendezésérõl, pl. halotti anyakönyveztetés, vámszemle, útvonal-engedélyek, egyéb speciális, az adott ország rendelkezéseinek megfelelõ engedélyek beszerzése, a vonatkozó egészségügyi elõírások szerinti elõkészítés (balzsamozás)

- Biztosítjuk az elhunyt szállításához, a megrendelt szállítási módozatoknak (közúti) megfelelõ kellékeket (fémbetét, speciális koporsó)

- A temetéshez szükséges okmányok beszerzése

- Vállaljuk a hamvak megrendelési helyre történõ szállítását, postai feladását, ünnepélyes átadás, hamvszórás megszervezését

- Kegyeleti cikkek széles körû választéka

- Temetési értesítõk

- Gyászközlemény megjelentetése sajtóban

- Búcsúztatás megszervezése (egyházi, polgári: versmondás is)

- Fotózás, videózás

- Hangosítás

- Exhumálás

- A Virágüzletünkben megrendelt sírcsokrok, koszorúk díjmentes kiszállítása

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris