„memories etched in stone”

Schvarz Samu

1892-1914
Schvarz Samu - 1. fotó
NAME Schvarz Samu
Birth name Schvarz Samu
Date of birth 1892
Place of birth Kisvárda, Hungary
Decased 27 November 1914
Memorial information
Country Hungary
County Szabolcs-Szatmár-Bereg
City/Town Kisvárda
Address Régi temető
Built 2018
Built by Kisvárdai Református Egyházközség
Story of the departed
Schvarz Samu Kisvárdán született, 1892-ben. Nőtlen férfi volt, amikor 1914. november 27-én, bécs egyik kórházában életét vesztette. A 65. közös gyalogezredben szolgált, hadapródként.Mária Terézia nővér levele.Az Egyenlőség irja: Schwarcz Ármin kisvárdai szabónak Samu fia a harctéren küzdött. Schwarcz Samu hivatalnok volt Kisvárdán a Mezőgazdák Bankjában, éppen önkéntes évét szolgálta a 65-ik gyalogezredben, s zászlós volt, mikor a háboru kitört. Röviden megkapta hadnagyi kinevezését. A déli harctéren november 3-ikán sulyosan megsebesü...
Read full story
Schvarz Samu Kisvárdán született, 1892-ben. Nőtlen férfi volt, amikor 1914. november 27-én, bécs egyik kórházában életét vesztette. A 65. közös gyalogezredben szolgált, hadapródként.

Mária Terézia nővér levele.

Az Egyenlőség irja: Schwarcz Ármin kisvárdai szabónak Samu fia a harctéren küzdött. Schwarcz Samu hivatalnok volt Kisvárdán a Mezőgazdák Bankjában, éppen önkéntes évét szolgálta a 65-ik gyalogezredben, s zászlós volt, mikor a háboru kitört. Röviden megkapta hadnagyi kinevezését. A déli harctéren november 3-ikán sulyosan megsebesült. Elvitték Bécsbe a Pálffy-kórházba, a hol odaadóan ápolták. November 29-én temették el. Szülei nem is lehettek ott a temetésen. De Schwarc Ármin egy héttel fia halála után a következő levelet kapta:

Bécs, 1914. december 1.

Igen tisztelt Schwarc ur! Nagyon szerettem volna hős, ifju fia koporsójára koszorut tenni annak jeléül, hogy az ápolónők hűséggel emlékezetükben tartják ezt a bátor, türelmes fiiatal embert. De, mert az önök szertartása nem engedi meg a virág adományt, postautalványon 100 koronát bátorkodom küldeni önnek azzal a szives kéréssel, hogy oszsza szét többi gyermeke között. Kérem kedves fia emlékére, ne vegye ezt rossz néven nekem. Oly sokat voltam körülötte, hogy bizonyára teljesiti kérésemet és olyan jóindulattal fogadja mint a hogy én gondolom. Szivből fakadó üdvözlettel gondol önre mély fájdalmában Mária Terézia nővér, Pálffy-kórház.

A levél írója, mint a bánatos szülők csak később tudták meg, Mária Terézia főhercegasszony, a király sógornője, a meggyilkolt trónörökös anyja. Ő a Pálffy-korház önkéntes ápolónője, ki heteken át odaadással és szeretettel ápolta Schwarc Samu hadnagyot.
Candles
Lapidaris
No candles are burning for them at the moment.
Light a candle for your lost loved one by clicking on the button below!
Light a candle
Silent words
Lapidaris
No one has written a memorial yet.
Write a memorial about the departed by clicking the button below.
Write memorial
Light a candle
Light a candle in memory of your lost loved one. Please, fill in your name. Adding a message is not required. The candles you light will burn for 7 days on the departed's memorial site.
You can leave a message for your loved one, in which you can tell about a shared experience, or share your thoughts with other relatives, aquaintances, or friends.

The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.

Edit
The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.
Required field!
Required field!
Enter email address
Sign up with your email address to receive updates about any changes on the memorial page.
The e-mail address you signed up with.
 
Lapidaris