„kőbe vésett történet”
„kőbe vésett történet”

Schvarz Samu

1892-1914
Schvarz Samu - 1. fotó
Név Schvarz Samu
Schvarz Samu emlékére Kisvárda településen I. világháború kisvárdai hősi halottainak emlékműve emlékmű lett állítva.
Születési név Schvarz Samu
Születési idő 1892
Születési hely Kisvárda
Elhunyt 1914. november 27.
Emlékmű adatai
Ország Magyarország
Cím Régi temető
Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg
Állítva 2018
Település Kisvárda
Schvarz Samu Kisvárdán született, 1892-ben. Nőtlen férfi volt, amikor 1914. november 27-én, bécs egyik kórházában életét vesztette. A 65. közös gyalogezredben szolgált, hadapródként.

Mária Terézia nővér levele.

Az Egyenlőség irja: Schwarcz Ármin kisvárdai szabónak Samu fia a harctéren küzdött. Schwarcz Samu hivatalnok volt Kisvárdán a Mezőgazdák Bankjában, éppen önkéntes évét szolgálta a 65-ik gyalogezredben, s zászlós volt, mikor a háboru kitört. Röviden megkapta hadnagyi kinevezését. A déli harctéren november 3-ikán sulyosan megsebesült. Elvitték Bécsbe a Pálffy-kórházba, a hol odaadóan ápolták. November 29-én temették el. Szülei nem is lehettek ott a temetésen. De Schwarc Ármin egy héttel fia halála után a következő levelet kapta:

Bécs, 1914. december 1.

Igen tisztelt Schwarc ur! Nagyon szerettem volna hős, ifju fia koporsójára koszorut tenni annak jeléül, hogy az ápolónők hűséggel emlékezetükben tartják ezt a bátor, türelmes fiiatal embert. De, mert az önök szertartása nem engedi meg a virág adományt, postautalványon 100 koronát bátorkodom küldeni önnek azzal a szives kéréssel, hogy oszsza szét többi gyermeke között. Kérem kedves fia emlékére, ne vegye ezt rossz néven nekem. Oly sokat voltam körülötte, hogy bizonyára teljesiti kérésemet és olyan jóindulattal fogadja mint a hogy én gondolom. Szivből fakadó üdvözlettel gondol önre mély fájdalmában Mária Terézia nővér, Pálffy-kórház.

A levél írója, mint a bánatos szülők csak később tudták meg, Mária Terézia főhercegasszony, a király sógornője, a meggyilkolt trónörökös anyja. Ő a Pálffy-korház önkéntes ápolónője, ki heteken át odaadással és szeretettel ápolta Schwarc Samu hadnagyot.
Gyertyák
Lapidaris
Jelenleg egyetlen gyertya sem ég érte
Gyújtson gyertyát az elhunytért az alábbi gombra kattintva!
Gyertyagyújtás
Csendes szavak
Lapidaris
Még senki nem írt megemlékezést
Írjon megemlékezést az elhunytról az alábbi gombra kattintva!
Megemlékezés írása
Gyertyagyújtás
Gyújtson Ön is gyertyát az elhunyt emlékére! Kérjük, adja meg saját nevét, üzenetet nem kötelező írnia. A meggyújtott gyertyák 7 napig égnek az elhunyt adatlapján.
Üzenetet írhat az elhunytnak címezve, elmesélhet egy közösen átélt szép emléket, vagy átadhat valami közös élményt a további hozzátartozóknak, ismerősöknek, barátoknak.
A megemlékező vagy megemlékezők megnevezése. Pl. "Béla" vagy "Béla és családja", de akár teljes nevet is megadhat, ez már Önre van bízva.
Nem lehet üres!
Nem lehet üres!
Nem lehet üres!
Szerkesztés
A megemlékező vagy megemlékezők megnevezése. Pl. "Béla" vagy "Béla és családja", de akár teljes nevet is megadhat, ez már Önre van bízva.
Nem lehet üres!
Nem lehet üres!
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Juhász Gyula