„memories etched in stone”

Nagy-károlyi gróf Károlyi Ferenc

1705-1758
NAME Nagy-károlyi gróf Károlyi Ferenc
Birth name Károlyi Ferenc
Date of birth 20 June 1705
Place of birth Olcsva, Hungary
Decased 14 August 1758
Memorial information
Country Hungary
County Szabolcs-Szatmár-Bereg
City/Town Nyíregyháza
Address Nyíregyháza, Hősök tere, 4400
Built 2003
Built by Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Story of the departed
Nagy-károlyi gróf Károlyi Ferenc (Olcsva (Szatmár megye), 1705. június 20. – Nagykároly,1758. augusztus 14.) Szatmár vármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos. Gróf Károlyi Sándor tábornagy és szalai gróf Barkóczy Krisztina fia. Hatéves koráig csak nagy ritkán láthatta a táborozásokban elfoglalt atyját és így édesanyja gondjai alatt nevelkedett; 1711-ben azonban atyja vette át a nevelését. 1712-ben és 1714 őszén ismételten fölvitte magával a pozsonyi diétára, hogy annak tartamára a nagyszombati intézetben, mint rendkí...
Read full story
Nagy-károlyi gróf Károlyi Ferenc 

(Olcsva (Szatmár megye), 1705. június 20. – Nagykároly,1758. augusztus 14.) Szatmár vármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos. Gróf Károlyi Sándor tábornagy és szalai gróf Barkóczy Krisztina fia. Hatéves koráig csak nagy ritkán láthatta a táborozásokban elfoglalt atyját és így édesanyja gondjai alatt nevelkedett; 1711-ben azonban atyja vette át a nevelését. 1712-ben és 1714 őszén ismételten fölvitte magával a pozsonyi diétára, hogy annak tartamára a nagyszombati intézetben, mint rendkívüli tanulót ideiglenesen fölvetesse. Károlyi itten 1715-től 1721-ig hat iskolai(retorikai) osztályt végzett; Szuhányi Márton volt első nevelője, akit 1717. április 25-én Kaposváry Mátyás teológus váltott fel, 1719. május 15-én pedig Gányi Ferenc lett a nevelő. 1721. július 24-én neveztetett ki Szatmár vármegye főispánjává és 1722. február 25-én tartatott meg illő pompával a beiktatás. 1723-tól a bölcseletet tanulta Nagykárolyban Tagányi Béla piarista rendtag vezetése mellett. 1726. augusztus 25-én egybekelt gróf Csáky Krisztinával. Az 1733. évi háború kitörése előtt atyja 1734-ben egy lovasezredet állított ki és szereltetett föl; ahová április 13-án Károlyi főezredessé neveztetett ki és 1738-ban az ezredtulajdonosa lett. Több hadjáratban vett részt. 1739-ben a török háború elején lovassági tábornok, 1741-ben altábornagy, 1744-ben a Tiszáninneni részek főparancsnoka, 1745.szeptember 3-án valóságos belső titkos tanácsos, november 23-án a Hétszemélyes Tábla közbírája, 1748-ban pedig lovassági vezér lett a Mária Terézia és I. Ferenc római császár összes lovasezredei fölött; utóbb királyi főasztalnok mesterré neveztetett ki. A török által elpusztított Nyíregyházát ő telepítette meg újra. 1755-ben a közművelődés előmozdítására Nagykárolyban könyvnyomdát állított fel.
Candles
Lapidaris
No candles are burning for them at the moment.
Light a candle for your lost loved one by clicking on the button below!
Light a candle
Silent words
Lapidaris
No one has written a memorial yet.
Write a memorial about the departed by clicking the button below.
Write memorial
Light a candle
Light a candle in memory of your lost loved one. Please, fill in your name. Adding a message is not required. The candles you light will burn for 7 days on the departed's memorial site.
You can leave a message for your loved one, in which you can tell about a shared experience, or share your thoughts with other relatives, aquaintances, or friends.

The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.

Edit
The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.
Required field!
Required field!
Enter email address
Sign up with your email address to receive updates about any changes on the memorial page.
The e-mail address you signed up with.
 
Lapidaris