„kőbe vésett történet”

Általános szerződési feltételek kegyeleti szolgáltatóknak

Bevezetés

A www.lapidaris.comdomain alatti webcímen üzemeltetett Weboldal célja a Lapidaris rendszer® üzemeltetése, Lapidaris kő értékesítése és további szolgáltatások nyújtása, mely a temetői nyilvántartások reformján túl, egyedülálló módon, modern technológiai megoldásokkal és eszközökkel teszi lehetővé elhunyt szeretteink emlékének ápolását.

A méltó megemlékezést olyan adatbázis létrehozásával is támogatni kívánjuk, mely elérhetővé s kereshetővé teszi weboldalunkon a temetkezési/kegyeleti szolgáltatókat és a kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: Kegyeleti szolgáltatók). 

A weboldalon regisztráló kegyeleti szolgáltatást nyújtó Vállalkozások/egyházi szervezetek lehetőséget, s reklám felületet kapnak szolgáltatásuk és elérhetőségük bemutatására.

Kérjük olvassa el, hogyan jelenhet meg weboldalunkon, és amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, segítünk Önnek abban, hogy ingyenes regisztrációjával vállalkozása eljusson a saját és a Lapidaris rendszer® célközönségéhez.

A Lapidaris.com oldalt üzemeltető Szolgáltató

Cégnév: OLINFORM SYSTEM Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: OLINFORM SYSTEM Kft.

Cégjegyzékszám: 15-09-082363

Adószám: 25082795-2-15

Székhely: 4931 Tarpa, Esze Tamás út 24.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10403428-50526769-67901009

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: info@lapidaris.com

 1. A Szolgáltató végzi a Weboldal szerkesztését, karbantartását, továbbá a weboldal és az ahhoz kapcsolódó adatok tárolásához szükséges tárhely biztosítását.
 2. A Szolgáltató a termék gyártója, és Lapidaris rendszer – ide értve a Weboldalot is – szerzői jogi védelem, mintahasználati oltalom és európai védjegy oltalom alatt áll.
 3. A Lapidaris rendszer Szolgáltató saját szoftvereként és képzőművészeti alkotásaként történő nyilvántartásba vételének – Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kibocsátott –tanúsítvány száma: 006978.
 4. A LAPIDARIS megjelölés az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala által, 017932599 számon védjegylajstromba vett szellemi termék. A védjegy jogosultja a Szolgáltató. 

Az ÁSZF-ben használatos fogalmak

 1. Kegyeleti szolgáltató: A temetkezési vállalkozás, a kegyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozás, és a temetkezési szertartásokhoz kötődő egyéb kapcsolódó szolgáltatást nyújtó vállalkozások (sírköves, virágkereskedő) függetlenül a vállalkozás formájától, valamint az egyházi szervezetek.
 2. Kegyeleti szolgáltatók adatbázisa: A Lapidaris.com weboldalon regisztrált Kegyeleti szolgáltatók nyilvánosan elérhető, kereshető adatbázisa.
 3. Adatlap: A Kegyeleti szolgáltatók adatbázisában szereplők adatait tartalmazó felület, mely interneten, és mobil applikáción keresztül kereshető a Lapidaris.com weboldalon belül.
 4. Felhasználó: A Lapidaris.com weboldalon böngésző természetes személy, aki a vonatkozó jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e a weboldal szolgáltatásait.
 5. Regisztráló: A Kegyeleti szolgáltatók adatbázisába történő regisztrációs űrlapot benyújtó vállalkozás/egyházi szervezet

Az Általános Szerződési Feltételek célja, a szerződés tárgya, a szolgáltatás tartalma

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Szolgáltató és a Weboldalon regisztráló kegyeleti szolgáltató között, mint távollévők között létrejövő szerződés részletes szabályait meghatározza, továbbá ismertesse szolgáltatásunk igénybe vételének részleteit és feltételeit.
 2. A szolgáltatás tárgya: Reklámfelület biztosítása adatbázis kiépítésével a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon keresztül regisztráló Kegyeleti szolgáltatók részére.
 3. A szolgáltatás tartalma: Szolgáltató a Lapidaris.com oldalon regisztráló Kegyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat felveszi az általa működtetett adatbázisba, és saját interneten kereshető adatlapot hoz létre, reklámfelületet biztosítva ezáltal a vállalkozás számára. A kegyeleti szolgáltatást kereső személyek részére a Lapidaris.com weboldalon kereshetővé válnak az adatbázisban szereplő kegyeleti szolgáltatók. Az adatbázisban szereplő kegyeleti szolgáltatók megadott címe a GOOGLE Térkép segítségével megjelenítésre kerül a weboldal felhasználója számára. A Szolgáltató a saját szolgáltatásairól, fejlesztésekről, technikai információkról hírlevél formájában tájékoztatja az adatbázisban szereplő Kegyeleti szolgáltatókat.
 4. Szolgáltató az adatlap potenciális célközönség számára történő elérhetősége, hirdetési hatékonyságának növelése érdekében saját maga határozza meg az igénybe vett eszközöket, és módszereket.
 5. A szolgáltatás ára: a Kegyeleti szolgáltatók adatbázisába történő regisztráció ingyenes.
 6. A Szolgáltató a reklámfelület találati hatékonyságának növelésére, ezáltal emelt szintű szolgáltatás nyújtására szolgáltatási díjat határoz meg a Kegyeleti szolgáltató számára az alábbiak szerint.
 • Az emelt szintű szolgáltatás leírása:
 • Az emelt szintű szolgáltatás igénylésének módja:
 • Az emelt szintű szolgáltatás ára:
 • Az emelt szintű szolgáltatás fizetési feltételei:

A szerződés hatálya és felmondása

 1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra a kegyeleti szolgáltatókra, akik a Weboldalon keresztül regisztrálnak a kegyeleti szolgáltatók adatbázisába, az ÁSZF-et elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A regisztrációra kizárólag a weboldalon keresztül van lehetőség.
 2. A szerződés a Kegyeleti szolgáltató által a regisztráció során elérhetővé tett ÁSZF elfogadásának napján jön létre határozatlan időre.
 3. A szerződés felmondása: A létrejött szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idővel felmondani. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ill. szankciós elállás gyakorlására.

A Kegyeleti szolgáltatók adatbázisába történő jelentkezés feltételei, és a regisztráció folyamatának leírása

Jelentkezés

 1. 1. A Kegyeleti szolgáltatók adatbázisába regisztrálónak
 • a II.1. pontban foglalt Kegyeleti szolgáltatónak kell minősülnie,
 • az adatbázisban történő felvételhez szükséges adatokat meg kell adnia, és
 • az ÁSZF-et el kell fogadnia.

 Regisztráció

 1. A szolgáltatás megrendeléséhez regisztrálni kell a Lapidaris.com weboldal e célra kialakított Kegyeleti szolgáltatók menüpontjában.
 2. A regisztráció során megadandó adatok: A vállalkozás email címe, jelszava, neve, címe, telefonszáma, webcíme, kategóriája, szolgáltatás leírása, esetleg logója, vagy fotók feltöltése.
 3. A Kegyeleti szolgáltató által kitöltött űrlapot a Szolgáltató automatikusan ellenőrzi és a kitöltés során észlelt technikai hibákról, vagy hiányosságokról hibaüzenet útján tájékoztatja a regisztrálót, akinek a korrigálást el kell végeznie a kapott útmutatás alapján.
 4. A hiánytalanul kitöltött űrlap elküldését megelőzően kérjük a regisztrálót arra, hogy az e célra rendszeresített jelölőnégyzet kipipálásával nyilatkozzon arról, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, megértette, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és tudomásul veszi.
 5. A regisztráció elküldése gomb megnyomását követően a regisztráló automatikus rendszerüzenetet kap a regisztráció sikeres rögzítéséről.
 6. Az automatikus rendszerüzeneten felül, a regisztráló részére az űrlapon megadott e-mail címére küldött levélben erősítjük meg a regisztráció adatait, valamint elküldjük az ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat időpontjában hatályos ÁSZF dokumentumot tartalmazó linket.
 7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráló által megadott adatok alapján döntést hozzon a regisztráció elutasításáról, amennyiben a jelentkezés IV.1. pontban foglalt feltételei nem állnak fenn.
 8. A Szolgáltató a feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében ellenőrzi a megadott adatokat, és ha megállapítható, hogy a vállalkozás nem minősül kegyeleti szolgáltatónak, vagy a Kegyeleti szolgáltatóként szereplő vállalkozás a regisztrációját abból a célból hozta létre, hogy a weboldalon keresztül a Lapidaris rendszer® üzletpolitikájának, illetve szellemiségének nem megfelelő, tisztességtelen, rosszindulatú tevékenységet folytasson, a Szolgáltató a regisztrációt elutasítja, illetve a létrejött szerződést azonnali hatállyal súlyos szerződésszegés miatt felbontja.
 9. A regisztráció feldolgozásáról 72 órán belül tájékoztatást küldünk a Kegyeleti szolgáltató által megadott e-mail címre.
 10. Az adatbázisba történő felvétel és az adatlap nyilvánosságra hozatalára a regisztráció elfogadásáról szóló tájékoztatás kiküldésének napján kerül sor.

 Felhasználási feltételek

 1. A Kegyeleti szolgáltató felelősséget vállal az általa bevitt adatok valódiságáért.
 2. A Kegyeleti szolgáltató saját adatlapját a regisztráció során rögzített e-mail címének, jelszavának megadását követően bármikor módosíthatja, az adatbeviteli hibákért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.
 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által megosztott, közzétett tartalmakért, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal célját és szellemiségét sértő, vagy jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző tartalmakat a weboldaláról előzetes tájékoztatás nélkül eltávolítson.
 4. Szolgáltató kizárja a felelősségét a tudta, akarata nélkül, önhibáján kívül módosított/módosult dokumentumok, tartalmak tekintetében.
 5. A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok Magyarország szerzői jogi törvényei védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak a Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.
 6. A Kegyeleti szolgáltató hozzájárul, hogy az adatlapján szereplő adatokat a Szolgáltató reklám- illetve promóciós célra, térítésmentesen felhasználja.
 7. A Kegyeleti szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre hírlevelet küld a saját szolgáltatásairól, technikai feltételek változásáról, fejlesztésekről.
 8. Kegyeleti szolgáltató a weboldalhoz való hozzáféréssel tudomásul veszi és elfogadja a nyilvános hozzáférés kockázatait és annak veszélyét, hogy illetéktelen külső felek módosíthatják az általa közzétett tartalmakat.

Kellékszavatosság

 1. Szolgáltató szavatol azért, hogy a Lapidaris.com weboldal és az abban biztosított funkciók rendeltetésszerű használatra alkalmasak. 

Panaszok intézése

 1. A Szolgáltatóval szemben Ön panasszal élhet a Szolgáltató székhelyére címzett postai küldeményben, illetve az ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címére küldött levélben.
 2. A panasz felvételéhez szükséges:
 3. a) a panaszt tevő neve, lakcíme,
 4. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 5. c) a panasz részletes leírása, bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 6. d) a Szolgáltató nyilatkozata a panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 7. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz kivételével - a panaszt tevő aláírása,
 8. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 9. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 10. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszt tevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt küld meg a panaszt tevő részére. A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.
 11. A panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt őrzi meg a Szolgáltató.
 12. A Szolgáltató törekszik arra, hogy Felhasználóival fennálló jogvitáit békés úton rendezze.
 13. A Felhasználónak jogában áll a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott online vitarendezési platformotigénybe venni. Az Online vitarendezési platform 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.
 14. Amennyiben a Szolgáltató az Ön panaszát elutasítja, úgy Ön jogosult Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a panaszt tevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A panaszt tevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél jogosult eljárást kezdeményezni. A békéltető eljárásában a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A békéltető testületek listája megtalálható a bekeltetes.huoldalon.
 15. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Békéltető Testület, 4400, Széchenyi u 2., postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 260., Telefon: 0642-416074, e-mail: bekelteto@szabkam.hu), eljárásának lefolytatására irányuló kérelem: http://bekeltetes-szabolcs.hu/docs/KERELEM2017.pdf
 16. Amennyiben úgy érzi, hogy panaszát vagy minőségi kifogását a Szolgáltató nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok listája és elérhetőségei a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érhető el. Egyes esetekben (így Szolgáltatókat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala folytatja le.
 17. A Szolgáltató nem rendelkezik és nem veti alá magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben foglalt Magatartási Kódexnek.

 Adatkezelés

 1. A Kegyeleti szolgáltatók adatbázisába történő regisztrációhoz Szolgáltató nem kér személyes adatot.
 2. A vállalkozások cégnyilvántartásban szereplő adatainak kezelése nem tartozik a GDPR[1]hatálya alá.
 3. Amennyiben a regisztráció során esetlegesen személyes adatokat adott meg, tájékoztatjuk, hogy a megadott adatok kezelését a szerződés teljesítéséhez használjuk fel, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogalap alapján kezeljük a szerződés fennállásáig.
 4. A Lapidaris.com oldalon bevitt adatokat ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkatársaink kezelik.
 5. Az adatkezelési tevékenységünkre egyebekben a Lapidaris.com weboldalon e célra létrehozott Adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhat.
 6. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdését kérjük, küldje az adatvedelem@lapidaris.come-mail címre, levelére 30 napon belül válaszolunk.

 Jogszabályi háttér

 1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény), valamint az alább felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadóak:
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; (GDPR)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 1. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései a vonatkozó jogszabályokkal ütköznek, a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen ÁSZF 2019. 08. 10. napján lép hatályba, mely visszavonásig érvényes. A szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyben bekövetkező változásokat a hatályba lépést megelőző napon nyilvánosságra hozza a lapidaris.com weboldalon.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. augusztus hó 9. nap

 

[1]AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Lapidaris