„kőbe vésett történet”

Narudžba

Lapidaris paket
sadržina
Lapidaris ukrasna kutija
  • Lapidaris kamen
  • Dokumenat predstavljanja
  • Opis aktivisanja
  • Hollóházi certifikat
Onlajn lična spomen stranica
  • uredivo bilo odakle
  • uređivanje onlajn
  • laka upotreba površine
Lapidaris
1
60.000 Ft
(Saržava 27% PDV-a)
Na narudžbenici je obavezna popuna svih podataka. Molimo, pažljivo popunite polja, naime njihova promena kasnije je moguća samo preko službe za strake. Ukoliko uz isti grob želite da registrujete više preminulih, to se može nakon narudžbe i aktivisanja Lapidaris kamena, u svojem ličnom pretincu.
Podaci groba
Lapidarisov sistem trenutno je ograničen na područje Mađarske.
Ne može da bude prazno!
U kojoj županiji se nalazi grob preminulog? Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
U kojem naselju se nalazi grob preminulog? Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
U kojem groblju je pokopan preminuli? Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Podaci naručioca
Vaše ime i prezime ili onog koji će da aktiviše list podataka. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Na ovu e-mail adresu će se dostavljati potvrdni e-mailovi, odnosno ovom adresom se možete prijaviti u Lapidarisov sistem. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Broj telefona za poruke, koji ćemo da predamo i kurirskoj službi. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Način plaćanja
Plaćanje prilikom preuzimanja paketa.
Komotno i sigurno plaćanje obezbeđuje BARION Payment Zrt. kao ustanova pod nadzorom Mađarske narodne banke.Barion
Podaci za isporuku
Ime i prezime naslovljenog na poštanskom paketu. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Ne može da bude prazno!
Poštanski broj naslovljenog na paketu. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Naselje naslovljenog na paketu. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Tačna adresa dostave (ulica, kućni broj, sprat, vrata). Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Podaci za fakturisanje
Ne može da bude prazno!
Ovo ime i prezime će da bude navedeno na računu o kupovini. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Država što pripada uz adresu fakturisanja. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Ne može da bude prazno!
Naselje što pripada uz adresu fakturisanja. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Ulica, kućni broj, sprat, vrata što pripadaju uz adresu fakturisanja. Obavezna popuna.
Ne može da bude prazno!
Naknada dostave: 0 Ft
Neto cena: 47.244 Ft
PDV: 27%
Iznos PDV-a: 12.756 Ft
Ukupno za platiti: 60.000 Ft
(27% ÁFA-t tartalmazza)
Ne može da bude prazno!
Ne može da bude prazno!
Lapidaris