„kőbe vésett történet”

Često postavljana pitanja

AKTIVISANJE
Što sadržava ukrasna Lapidaris kutija?
Jedan Lapidaris kamen, dokument predstavljanja, i Opis načina aktivisanja.
Što da radim nakon što sam preuzeo/la paket?
Kao prvi korak trebate da aktivišete Lapidaris kamen prema uputma iz kutije. Nakon aktivisanja otvara se mogućnost na uređivanje spomen stanice preminulog.
Što se događa ako ne aktivišem Lapidaris kamen?
U tom slučaju list podataka preminulog neće da bude dostupan u Lapidarisovom sistemu.
Da li se stranica može brisati ako je ipak ne želim koristiti?
Da. Molimo, time se obratite našoj službi za stranke preko sledeće e-mail adrese! info@lapidaris.com
POSTAVLJANE LAPIDARIS KAMENA
Na koji način mogu da pričvrstim Kamen uz grob?
Kamen može da se postavi na granit, veštački kamen, drvo ili bilo koju drugu površinu. Za pričvršćenje preporučujemo dvokomponentni lepak, odnosno angažman stručnjaka.
Gde da smestim Lapidaris kamen na grobu?
Kamen je preporučeno postaviti na lako dohvatno mesto, kako bi bio lako pristupan i mobilnim telefonom.
Što je to NFC i kako radi?
NFC je tehnologija što omugućuje brz i bezbedan protok podataka. Većina mobilnih telefona i tableta podržava tu vrstu komunikacije. Međusobnim doticanjem dva NFC sposobna uređaja među njima automatski kreće komunkacija. U slučaju Lapidarisa jedan od tih je čip u kamenu, dok drugi opet Vaš uređaj. Međusobno doticanje omogućuje neposredno otvaranje lista podataka preminulog.
Što se događa ako Lapidaris kamen ukradu ili se ošteti?
Na žalost protiv vandalizma ne možemo dati obezbeđenje. Lapidaris kamen se sam po sebi ne može da koristi u druge svrhe, zato u slučaju krađe nije od koristi kradljivcu. Ukoliko se dogoti takvo što, svakako obavestite nadležne organe. Ukoliko Vma se ne vrati kamen, novi na žlaost možemo da vam šaljemo samo nakon nove narudžbe, ali iz sistema se neće brisati slike, opisi, prisećanja i ostali podaci. Ukoliko imate takvih problema, molimo obavestite nas preko adrese info@lapidaris.com.
PODACI GROBA
Na koji način radi identifikacija grobova?
Na osnovu fotografija načinjenih telefonom o grobu. Za to u slučaju uređaja sa iOS u izborniku „Podešavanja” dajte dozvolu za Određivanje mesta, a u slučaju Androidnih uređaja u izborniku kamere pod tačkom „Podešavanja” aktivišite etiketu za izbor mesta. Time ste podesili mogućnost da kamera vašeg uređaja koristi i pohrani tačke GPS koordinate mesta izrade fotografije.
UREĐIVANJE LISTA PODATAKA
Kako mogu da druge pozovem na uređivanje lista podataka?
Kliknite na dugme „Uređivanje administratora” na listu podataka preminulog i pratite instrukcije.
Ako nemam uređaj sposoban na NFC, kako mogu da otvorim list podataka?
Link što se nalazi za Kamenu upišite u preglednikov red za pretragu. Npr.: http://lapidaris.com/HU00000000
Koliko mesta imam na listu podataka?
Možete da stavite slike pojedinačne veličine najviše 5 MB, a u formatu jpeg ili png.
Kolika je veličina fotografije što mogu da stavim na list podataka?

U Lapidarisovom sistemu za isti list podataka stoji na raspolaganje 1 GB mesta.

NAČIN RADA LAPIDARISA
Ako je u isti grob pokopano više preminulih, da li je potrebna kupovina više Lapidaris kamenova?
Za isti grob dovoljan je jedan Lapidaris kamen, kojeg možete da spojite sa spomen stranama više preminulih pokopanih na isom mestu.
Da li list podataka preminulog može da uređuje samo onaj, akoji naručuje Lapidaris kamen?
Ne, ali spomen stranicu može da uređuje bilo ko kome je kupac dao za to ovlast pristupa. Mogućnosti unutar lista podataka: uređivanje lista podataka, učitavanje slike ili videa, besplatno paljenje sveće za preminulog.
Lapidaris