„príbeh vytesaný do kameňa”

Všeobecné zmluvné podmienky

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Verzia : 2019-1.0.

 

Úvod

Účelom tejto webovej stránky, prevádzkovanej na doméne www.lapidaris.com, je poskytovať produkty a služby spoločnosti LAPIDARIS Slovakia, s.r.o., 07671 Čičarovce č.42.,

ktorá v rámci prevádzky systému Lapidaris, ponúka predaj produktu a poskytovanie služby, ktorá okrem reformy cintorínskych záznamov o zosnulých, poskytuje pozostalým jedinečnú technológiu a nástroje ako opatrovať spomienky na zosnulých blízkych.

 

Produkt a súvisiace služby dostupné na webovej stránke, alebo u našich autorizovaných obchodných zástupcov sa nazýva systém Lapidaris.

 

Systém pozostáva z náhrobného kameňa Lapidaris (ktorý sa umiestni na náhrobok), ďalej z online profilu zosnulého a 50 Mb úložného priestoru.

 

Používanie systému Lapidaris umožňuje nám a našim príbuzným, priateľom, známym aj neznámym opatrovať spomienky, ktoré sú na web uložené, a „udržiavať nažive“ príbehy našich stratených blízkych. Úvod do systému Lapidaris je uvedený v dodatku 1, ktorý je k dispozícii na webovej stránke v menu „Čo je Lapidaris“.

 

Zakúpením systému Lapidaris Vám bude poskytnutý komplexný systém, ktorý pozostáva z náhrobného kameňa Lapidaris, so zabudovaným elektronickým čipom obsahujúcim údajový list zosnulého, ktorý sa môže umiestniť na náhrobok/pomník, ďalej poskytuje prístup k službám v doméne Lapidaris.com, kde je možné upravovať spomienkový profil vytvorený v systéme Lapidaris, ktorý poskytuje aj 50 Mb úložný priestor.

 

Za správu a obsah údajového listu a úložného priestoru nesie výhradnú zodpovednoť používateľ, ktorý si zakúpil systém Lapidaris.

 

Účel, rozsah a podrobnosti Všeobecných zmluvných podmienok, údaje Poskytovateľa služieb

 

1. Účelom Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len VZP) je určiť podrobné pravidlá právneho vzťahu medzi Poskytovateľom služby a kupujúcim a tiež používateľom systému Lapidaris, ako aj opísať podrobnosti a podmienky používania systému Lapidaris.

 

2. Rozsah platnosti týchto VZP sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, ktoré si obstarajú systém Lapidaris prostredníctvom Webovej stránky, alebo od našich autorizovaných obchodných partnerov, a používajú systém Lapidaris cez webovú stránku, prijímajú VZP ako záväzné. Poskytovateľ služieb neprijme žiadnu objednávku obdržanú vo forme ako - e-mail, telefón, alebo pošta.

 

3. Údaje poskytovateľa služieb:

Názov spoločnosti: LAPIDARIS Slovakia, s.r.o.

IČO: 52 619 575

DIČ: SK2121084394

Sídlo: 07671 Čičarovce č.42

Číslo účtu: SK16 0200 0000 0041 7684 2357

Kontakt zákazníckej podpory: info@lapidaris.sk

 

4. Poskytovateľ služieb tiež spravuje a udržiava webovú stránku a poskytuje potrebný úložný priestor pre webovú stránku a súvisiace údaje.

 

5. Poskytovateľ služieb je zároveň aj výrobca produktu a je držiteľ autorských práv systému Lapidaris, vrátane webovej stránky.

 

6. Systém Lapidaris je chránený autorským právom a je chránený európskou ochrannou známkou.

 

7. Systém Lapidaris má osvedčenie o registrácii poskytovateľa ako jeho vlastný softvér a duševné vlastníctvo, vydané Národným úradom pre duševné vlastníctvo číslo 006978.

 

Pojmy použité v týchto VZP

 

1. Zákazník: Fyzická osoba, kupujúci, ktorý iniciuje nákup systému Lapidaris prostredníctvom objednávky. Zákazník je aj spotrebiteľ v zmysle nariadenia vlády 102/2014. Zakúpením systému Lapidaris nadobúda kupujúci vlastníctvo náhrobného kameňa Lapidaris Stone, právo disponovať s profilom zosnulého a 50 Mb úložného priestoru pre profil zosnulého.

 

Údajový list 2: Nákupom systému Lapidaris získa kupujúci právo na vytvorenie údajového listu obsahujúceho podrobnosti o zosnulom a správu nad obsahom zdieľanom návštevníkmi, a sviečkami, ktoré boli počas spomienok zapálené.

 

3. Užívateľ: Osoba ktorá sa prehliadaním webovej stránky, alebo použitím adresy URL umiestnenej v náhrobnom kameni Lapidaris oboznámila s obsahom údajového listu zosnulého v systéme Lapidaris, alebo umiestnila obsah do údajového listu. V prípade akýchkoľvek ustanovení týkajúcich sa užívateľa, sa za užívateľa považuje aj zákazník.

 

4. Správca: Zákazník a ním poverený Užívateľ (Užívatelia), ktorým zákazník udelili administrátorské práva, majú právo upravovať obsah údajového listu zosnulého a vymazať zdieľaný obsah.

 

Ako používať systém Lapidaris na webovej stránke

 

Techické podmienky na používanie systému Lapidaris

 

1. Na používanie systému Lapidaris je nevyhnutné mať pripojenie na internet!

2. Čip NFC zabudovaný do náhrobného kameňa Lapidaris funguje, iba ak je vaše zariadenie s pripojením na internet kompatibilné s NFC technológiou.

3. Odporúčame, aby ste sa kvôli prevereniu kompatibility NFC vášho zariadenia obrátili na svojho predajcu.

 

Objednávka

 

1. Pre objednanie systému Lapidaris prostredníctvom Webu musí Zákazník v menu „Objednávka“ uviesť tieto informácie:

• Vaše meno (meno a priezvisko), poštovú, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a zvolený spôsob dopravy a platby.

2. Pokiaľ je zákazník mladší ako 16 rokov, podľa odseku 38 a článku 8 preambuly smernice GDPR, môžete si Lapidaris objednať iba prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

3. Formulár vyplnený kupujúcim bude automaticky skontrolovaný poskytovateľom služby a zákazníkovi budú oznámené všetky technické chyby alebo nedostatky zistené počas procesu vypĺňania údajov, ktoré na základe prijatých pokynov opraví.

4. Pred odoslaním vyplneného formulára sa od vás vyžaduje označenie políčka, kde potvrdzujete, že ste si VZP prečítali, porozumeli im, súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami, a potvrdzujete povinnosť platby. Tiež registrujete, že VZP obsahujú podrobnosti o zmluve, ktorá sa má uzavrieť medzi stranami, ktoré sú v objednávke.

5. Označením políčka Zákazník ďalej vyhlasuje, že sa oboznámil s informáciami o správe osobných údajov a súhlasí s vykonávaním činností správy údajov poskytovateľom, v rozsahu ako je uvedené v informáciách.

6. Po kliknutí na tlačidlo Objednať dostane kupujúci automatickú systémovú správu, ktorá ho informuje o tom, že objednávka bola úspešne zaregistrovaná a podľa zvoleného spôsobu platby obdrží informácie o tom, že

a. - v prípade poštového doručenia je kúpna cena splatná pri doručení, alebo -

b. v prípade platby vopred vás budeme informovať e-mailom o vašom potvrdení objednávky a ďaľších krokoch, alebo

c. Ak sa rozhodnete platiť platobnou kartou, presmerujeme vás na vášho poskytovateľa finančných služieb.

7. Okrem automatickej systémovej správy potvrdíme vašu objednávku aj v liste zaslanom kupujúcemu zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli vo formulári a pošleme vám odkaz obsahujúci dokument VZP platný v čase vyhlásenia o oboznámení sa s VZP.

8. Ak takýto list nedostanete, vaša objednávka nebola prijatá. V takom prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných možností uvedených v kontaktných informáciách v časti Údaje poskytovateľa služieb.

9. Objednávky sa spracovávajú v pracovné dni od 9:00 do 15:00. Objednávku je možné zadať aj mimo týchto časov, ale ak k tomu dôjde po skončení pracovnej doby, bude objednávka spracovaná až v nasledujúci pracovný deň. Prijatá objednávka bude vybavená do 1 až10 pracovných dní od potvrdenia. V prípade, že produkt nie je na sklade, očakáva sa, že objednávka bude vybavená do 4 týždňov od objednávky.

10. Po spracovaní vašej objednávky vám pošleme na zadanú e-mailovú adresu potvrdenie „Dokončená objednávka“.

11. Produkt bude odoslaný až po tomto kroku.

12. Prijatie objednávky a odoslanie produktu bude kupujúcemu oznámené e-mailom. Každá objednávka je označená jedinečným číslom zákazky, na ktoré sa odvolávate pri komunikácií so zákazníckym servisom.

13. Balenie obsahuje: 1 náhrobný kameň Lapidaris s čipom NFC v jedinečnej darčekovej krabičke, 1 popis s aktivačným návodom a registračné heslo, 1 certifikát kvality Hollóháza, 1 úvod do Lapidaris, ktorý obsahuje návod na umiestnenie kameňa.

14. Ak prevádzkovateľ omylom uvedie chybnú cenu produktu, napriek všetkej pozornosti a ostražitosti, prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť produkt v chybne uvedenej cene, ale je povinný uviesť v potvrdení kupujúcemu možnosť kúpiť si v produkt za štandardnú predajnú cenu. Pokiaľ si Zákazník neželá túto možnosť využiť, má právo jednostranne vypovedať zmluvu.

15. Za balenie nie sú účtované žiadne poplatky.

 

Spôsob platby za objednaný produkt a prepravné náklady

 

1. Cena systému Lapidaris je 299,-€, ktorá zahŕňa 20% DPH.

2. Cena systému Lapidaris zahŕňa náklady na prepravu v rámci Slovenska.

3. Spôsob platby za objednaný produkt.

 

• Platba vopred: Po potvrdení vašej objednávky vám bude zaslaná pro forma faktúra ktorá bude obsahovať naše číslo bankového účtu a číslo objednávky, ktoré uvediete ako variabilný symbol pri bankovom prevode. Po pripísaní penažných prostriedkov na náš bankový účet zásielku odovzdáme kuriérovi na doručenie.

• Pohodlnú a bezpečnú platbu poskytuje spoločnosť BARION Payment Zrt., Inštitúcia pod dohľadom Slovenskej národnej banky. Schvaľovacie číslo: H-EN-I-1064/2013. Viac informácií o finančných službách môžete získať stiahnutím odkazu. Spoločnosť Barion je držiteľom certifikátu PCI DSS vyžadovaného spoločnosťami vydávajúcimi platobné karty a je oprávnená spracovávať informácie o platobných kartách. Bezpečnosť serverov Barion je zabezpečená podľa predpisov Slovenskej národnej banky.

• Zákazník systému Lapidaris akceptuje, že spoločnosť LAPIDARIS Slovakia s.r.o. poskytuje zákaznícke údaje spoločnosti BARION ZRT za účelom realizácie platby.

• V prípade platby platobnou kartou, budete presmerovaní na stránku poskytovateľa služieb, údaje o karte a podrobnosti o finančných transakciách nebudú Poskytovateľovi dostupné.

• Doručenie formou dobierky : Produkt bude doručený na adresu, ktorú ste uviedli, kuriérskou službou podľa nášho výberu, kde bude fakturovaná cena produktu zaplatená v hotovosti kuriérovi.

4. O detailoch prepravnej spoločnosti, informácií o odovzdaní do prepravy a podrobnostiach doručenia vám pošleme informácie E-mailom 

5. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za oneskorenie dodania produktu zavinené kuriérskou službou.

6. Celková splatná suma zahŕňa všetky náklady na základe súhrnu objednávky a potvrdenia.

7. Faktúru dostanete pri platbe, v prípade dobierky vám pošleme elektronickú faktúru do 14 dní od prevzatia zásielky na e-mailovú adresu uvedenú pri zadaní objednávky.

8. Pri dodávke skontrolujte zásielku a v prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nekompletnej dodávky, zásielku neakceptujte a vyžiadajte spísanie protokolu s kuriérom. Bez protokolu nebude možné prijať následné sťažnosti.

 

Dodacia lehota

 

1. Ak je objednaný produkt náhrobný kameň Lapidaris na sklade po prijatí kúpnej ceny, alebo v prípade spôsobu doručenia na dobierku, kuriérska služba doručí zásielku do 1 až 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúcemu na dodaciu adresu podľa jeho výberu.

4. V prípade, že produkt nie je na sklade, dodacia lehota uvedená v predchádzajúcom odseku je 4 týždne.

 

Informácie o doručení

 

1. Objednávky sa doručujú kuriérom v čase medzi 8:00 a 18:00.

2. Ako dodaciu adresu je vhodné uviesť adresu, na ktorej je možné zásielku doručiť v tomto časovom rozpätí a je možné vyplatiť hodnotu zásielky.

3. Ak si vyberiete spôsob platby na dobierku, objednajte si systém Lapidaris iba v prípade, že ste schopní vyplatiť kuriérovi hodnotu zásielky. V prípade neprevzatých, vrátených zásielok bude kupujúcemu účtovaná cena produktu a náklady na dopravu a vrátenie tovaru. Nasledovné odoslanie bude možné až po platbe celej sumy vopred.

4. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa prevádzky, objednávania, alebo procesu prepravy systému Lapidaris, kontaktujte prosím naše zákaznícke služby uvedené v ponuke Kontakt.

 

Používanie systému Lapidaris, podmienky používania

 

1. Doručený náhrobný kameň Lapidaris sa pripevní k náhrobku v súlade s pokynmi uvedenými v balení. Ak je to možné, vyberte také umiestnenie kameňa Lapidaris, ktoré je najvhodnejšie pre priamy fyzický prístup ku kameňu.

2. Balíček obsahuje registračné heslo potrebné na aktiváciu používateľa. Zákazník a užívateľ sa teda môžu líšiť, ak kupujúci prevedie kameň, a / alebo systém Lapidaris na inú osobu. Systém Lapidaris je prenosný, ale po jeho aktivácii kupujúcim, obsahuje systém Lapidaris osobné údaje zaznamenané kupujúcim.

3. Po aktivácii vášho údajového listu a úložiska Lapidaris Stone, ktoré ste si objednali na stránke Lapidaris.com alebo zakúpili od obchodného partnera, môžete nahrať svoj údajový list na úložisko.

4. Dočasné heslo poskytnuté na spustenie systému Lapidaris môžete zmeniť podľa pokynov, ktoré ste dostali, keď ste dostali balík.

5. Kupujúci je povinný zachovať diskrétnosť o svojom hesle.

6. Ak počas, alebo po procese identifikácie a aktivácie po správnej identifikácii zákazníka boli údaje kupujúceho systému Lapidaris prístupné neoprávnenej tretej strane , poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody ktoré z toho vzniknú a vyplývajú.

7. Ak obchodný zástupca zaznamenal počas objednávky údaje potrebné na vytvorenie údajového listu, balík obsahuje na stránke Lapidaris prístupové údaje k údajovému listu vytvorenému po prijatí objednávky, ako aj návody na nahrávanie, úpravy, vymazania obsahu profilu, ďalej je možné meniť údaje v menu "Môj účet" .

8. Kupujúci má možnosť zveriť správu profilu zosnulého iným osobám (ďalej len „správcovia“) tak, že im sprístupní e-mailovú adresu.

9. Je zodpovednosťou správcu (správcov), aby zabezpečili, že obsah ktorý sa bude zobrazovať a tiež správa profilu zosnulého, boli v súlade s morálnymi a právnymi normami.

10. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý nie je zlučiteľný s účelom a hodnotami vytvorenej webovej stránky a / alebo porušuje zákony krajiny. A to aj prípade žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu zákazníckeho servisu, alebo aj informácie získanej v rozsahu jeho pôsobnosti, si poskytovateľ vyhradzuje toto právo.

11. V opačnom prípade poskytovateľ služieb nezodpovedá za obsah zdieľaný v profile zosnulého.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

1. Podľa nariadenia vlády, Zákon č. 102/2014 o zmluvách uzavretých na diaľku môže kupujúci do 14 dní od prijatia náhrobného kameňa Lapidaris vypovedať zmluvu bez udania dôvodu a požiadať o vrátenie všetkých platieb, ktoré vykonal.

2. Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak si aktivoval systém Lapidaris po prijatí náhrobného kameňa Lapidaris, vytvoril si svoj údajový list a účet, pretože po aktivácii sa systém Lapidaris stane personalizovaným.

3. Ak si Kupujúci uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, musí o tom informovať Poskytovateľa služieb v jasnom písomnom vyhlásení (doporučeným listom s potvrdením o prijatí alebo e-mailom).

4. Poskytovateľ služieb oznámi kupujúcemu okamžite po prijatí vyhlásenia, že registruje žiadosť o odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia kupujúci vráti objednaný produkt poskytovateľovi služieb do 14 dní od prevzatia produktu. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

5. Vezmite prosím na vedomie, že vrátený produkt musí byť dodaný v pôvodnom balení, s vloženými informačnými materiálmi, aktivačným heslom, návodom na použitie, záručným listom atď. Poškodený, pokazený, nekompletný produkt neprevezmeme.

6. Darčeková krabica Lapidaris je symbolom kvality produktu, preto si poskytovateľ služieb v prípade jej poškodenia vyhradzuje právo uplatniť náhradu škody a o túto sumu znížiť vrátenú sumu.

7. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke Poskytovateľa služieb v samostatnej položke menu.

8. Ak si uplatníte právo na odstúpenie od zmluvy, poskytovateľ služieb vráti do 14 dní od prijatia príslušného oznámenia všetky platby, ktoré obdržal. Výnimkou je, ak ste si vybrali taký spôsob dopravy, ktorý vyžaduje dodatočné náklady a ktorý sa líši od obvyklého spôsobu dopravy. Poskytovateľ služieb nebude musieť splniť svoju povinnosť vrátenia platby, kým mu nebude vrátený produkt, alebo kým nedostanete dôveryhodný dôkaz o odoslaní produktu. V prípade rozporu medzi týmito dvoma dátumami, poskytovateľ služieb zohľadní skorší dátum.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na ustanovenia občianskeho zákonníka o ukončení kúpnej zmluvy.

 

Záruka

 

1. Na výrobok dodávaný poskytovateľom sa vzťahuje Nariadenie vlády Zákon č. 250/2007, ktorým sa ustanovujú podmienky zákonnej záruky vzťahujúcej sa na určitý tovar dlhodobej spotreby.

Zákazník systému Lapidaris má záruku 24 mesiacov odo dňa dodania produktu.

2. Kupujúci systému Lapidaris nemá nárok na žiadnu záruku, ak vada nastane po dodaní produktu.

3. Na výrobky, na ktoré sa nevzťahuje uvedený predpis, výrobca uvedie záručnú dobu pri výrobku. Zákaznícky servis poskytovateľa služieb poskytne presné informácie v prípade problémov.

4. V prípade chyby v záručnej dobe, má kupujúci systému Lapidaris v záručnej dobe nárok na výmenu chybného produktu.

5. Podmienky záruky platia pri dodržaní podmienok uvedených v užívateľskej príručke, návode.

6. V prípade poruchy produktu pre ďalšie informácie kontaktujte zákaznícky servis uvedený v tomto dokumente.

7. Náklady na vrátenie chybného produktu poskytovateľovi znáša kupujúci. Pokazený výrobok musí byť vrátený priamo na adresu Poskytovateľa servisu. Platené zásielky nie sú akceptované naším prijímacím miestom a vracajú sa odosielateľovi!

8. Poskytovateľ servisu sa bude usilovať o výmenu do 1 až 10 dní od prijatia reklamácie, najneskôr však do 30 dni v prípade že výrobok nebude dostupný skladom.

9. Náklady na akékoľvek záručné krytie znáša poskytovateľ služieb.

10. V iných prípadoch sa záruka riadi podľa § 588 Občianskeho zákonníka.

 

Záruka na spotrebný tovar a výrobky

 

1. V prípade akéhokoľvek chybného dodania, alebo vykonania služby Poskytovateľom, si môžete uplatniť voči Poskytovateľovi nárok na záruku na služby alebo produkty podľa ustanovení Občianskeho zákonníka

2. Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky uplatniteľné v čase jeho uvedenia na trh, alebo ak nemá vlastnosi a charakteristiky opísané výrobcom.

3. V prípade reklamácie, kameň Lapidaris nie je možné opraviť, je možné vykonať iba jeho výmenu.

4. Ak kupujúci nepožiadal, alebo nemohol požadovať výmenu, môže požiadať o pomerné zníženie plnenia, prípadne môže požiadať o odstúpenie od zmluvy.

5. Môžete sa rozhodnúť o zámenu niektorého z vašich vybratých spotrebných záručných práv na iné, ale náklady na prechod budú na náklady zákazníka, s výminkou, že to bolo opodstatnené, prípadne na to Poskytovateľ dal dôvod.

6. Upozorňujeme vás, že ste povinní oznámiť chybu okamžite po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia chyby. Po dvojročnej premlčacej dobe od dátumu plnenia zmluvy, však už nie je možné vymáhať nároky na záruku.

7. Svoje nároky na záruku za výrobok si môžete uplatniť aj voči Poskytovateľovi = Výrobcovi. Do šiestich mesiacov od dátumu dodania neexistuje žiadna iná podmienka na uplatnenie nároku na záruku, ako preukázanie, že produkt alebo služba bola poskytnutá poskytovateľom služieb. Po šiestich mesiacoch od dátumu plnenia však musíte preukázať, že chyba bola zistená v čase plnenia.

8. V prípade uplatnenia záruky na produkt musíte preukázať chybu produktu.

9. Výrobca (distribútor) je oslobodený od zodpovednosti za výrobok, iba ak vie preukázať, že:

1. výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci jeho podnikateľskej činnosti, alebo

2. chyba nebola v čase uvedenia na trh zistiteľná s aktuálnym stavom vedeckých, alebo technických poznatkov, alebo

3. chyba výrobku je výsledkom uplatnenia zákonnej alebo regulačnej požiadavky.

Výrobca (distribútor) je zbavený zodpovednosti za výrobok, ak odôvodní jediný dôvod výnimky

 

V prípade úspešnej reklamácie výrobku, sa bude na vymenený produkt vzťahovať nárok na záruku od výrobcu.

 

Vybavovanie sťažností

 

1. So sťažnosťou sa môžete obrátiť na poskytovateľa služieb poštou zaslanou na adresu sídla poskytovateľa služieb, alebo e-mailom na e-mailovú adresu zákazníckeho servisu.

2. Aby ste mohli podať sťažnosť, musíte si pripraviť:

3. a) meno a adresu spotrebiteľa;

4. b) miesto, čas a spôsob podania sťažnosti,

5. c) podrobný opis sťažnosti spotrebiteľa, zoznam predložených dokumentov a iných dôkazov predložených spotrebiteľom;

6. d) vyhlásenie poskytovateľa služieb o jeho stanovisku k sťažnosti spotrebiteľa, ak je možné sťažnosť bezodkladne prešetriť,

7. e) podpis osoby, ktorá vyhotovila zápisnicu a podpis spotrebiteľa. S výnimkou prípadu sťažnosti, ktorá bola podaná elektronickou cestou;

8. f) miesto a dátum vyhotovenia záznamu;

9. g) v prípade ústnej sťažnosti prostredníctvom telefónu, alebo inej elektronickej komunikačnej služby, je nutné uviesť identifikačné číslo sťažnosti.

10. Poskytovateľ služieb ústnu sťažnosť bezodkladne prešetrí a v zmysle najlepšieho vedomia ju vyrieši. Ak Kupujúci nesúhlasí s priebehom vybavovania sťažnosti, alebo ak sťažnosť nie je možné okamžite prešetriť, Poskytovateľ služieb sťažnosť a jeho stanovisko k nej, okamžite spíše do zápisnice, ktorú zašle Kupujúcemu najneskôr s odpoveďou na sťažnosť. Poskytovateľ služieb prešetrí prijatú sťažnosť do 30 dní od jej doručenia a poskytne relevantnú odpoveď kupujúcemu.

Ak Poskytovateľ služieb sťažnosť zamietne, musí to písomne ​​zdôvodniť.

11. Poskytovateľ služieb archivuje sťažnosť a následnú komunikáciou päť rokov od dátumu zaevidovania.

12. Poskytovateľ služieb sa bude usilovať o urovnanie svojich sporov s kupujúcim a používateľmi mimosúdnou cestou.

13. Kupujúci má právo využiť nariadenie (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22 / ES (smernica o online riešení sporov) Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len „nariadenie“). V zmysle tohto nariadenia bola vytvorená platforma na riešenie sporov online, zriadenej Európskou komisiou, ktorú môže kupujúci využiť.

 

Platforma na riešenie sporov online, je k dispozícii od 15. februára 2016 a je použiteľná pre obe strany, ktoré uzavreli online zmluvu o predaji, alebo o poskytovaní služieb, kde v prípade spotrebiteľského sporu je k dispozícií pre spotrebiteľov aj obchodníkov.

 

Nariadenie sa priamo vzťahuje na obchodníka s pôsobnosťou v Európskej únii, so sídlom na Slovensku, ktorý v rámci svojej činnosti je zainteresovaný do online predaja alebo online službieb, a medzi ním a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor týkajúci sa online predaja alebo online služby.

 

Na to aby ste mohli používať platformu riešenia sporov online, musíte sa zaregistrovať v tomto systéme Európskej komisie.

 

Po registrácii v systéme Európskej komisie, získate prístup k online platforme na riešenie sporov na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/odr Po načítaní stránky si vyberte požadovaný jazyk, prihláste sa a postupujte podľa pokynov na stránke.

 

14. Ak poskytovateľ služieb odmietne vašu sťažnosť, máte právo odvolať sa na arbitrážny orgán. Začatie konania pred arbitrážnym súdom je podmienené tým, že sa spotrebiteľ už priamo pokúšal vyriešiť spor s príslušnou obchodnou spoločnosťou. Spotrebiteľ má právo začať konanie pred arbitrážnym súdom príslušným podľa miesta jeho bydliska alebo sídla. Poskytovateľ služieb je povinný sa zúčastniť na zmierovacom konaní a spolupracovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Zoznam arbitrážnych súdov nájdete na webovej stránke www.justice.gov.sk

15. Arbitrážny súd príslušný k sídlu poskytovateľa služieb je Rozhodcovský sôd Slovenskej arbitráže , Štefánikova 42, 04001 Košice.

16. Ak sťažnosť spotrebiteľa, alebo reklamáciu ku kvalite nevyriešil poskytovateľ služby, alebo ju nevyriešil v súlade s platnými zákonmi, alebo ak urobil ďalšiu chybu v rozpore s právami spotrebiteľa, môže sa spotrebiteľ obrátiť na: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozska 32,827 99 Bratislava. Zoznam a kontaktné údaje vo vašej oblasti bydliska sú k dispozícii na stránke www.soi.sk.

17. Poskytovateľ služieb nevlastní a ani sa nepodvoľuje Kódexu správania obsiahnutom v zákone o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

 

Správa údajov

 

1. Na účely sprostredkovania doručenia zásielky, sa vaše adresné údaje poskytnú kuriérskej službe, ktorá nebude vykonávať žiadne spracovanie vašich osobných údajov okrem tých, ktoré sú potrebné na doručenie zásielky.

2. Fakturačné údaje sa zašlú poskytovateľovi účtovných služieb, ktorý s poskytovateľom služieb uzavrel zmluvu o spracovaní údajov, na elektronické spracovanie faktúr a na plnenie účtovno-právnych povinností.

3. Objednávky sú spracovávané aj našimi obchodnými zástupcami na základe príslušnej dohody a zmluvy o spracovaní údajov. Zoznam našich obchodných zástupcov nájdete tu.

4. S vašimi údajmi poskytnutými prostredníctvom webovej stránky, bude pracovať aj personál zákazníckeho servisu LAPIDARIS, ktorý bude vykonávať základné opravy chýb údajov zadaných zástupcami, ako aj poskytovať informácie zainteresovaným stranám a príbuzným. A tiež sa venujú činnostiam na podporu systému. K údajom majú tiež prístup aj správcovia systému LAPIDARIS, ktorí majú nad systémom úplnú administrátorskú kontrolu. Sú prevádzkovateľmi systému, môžu prideliť ďalšie privilégiá a majú prístup k úplnej databáze a štatistikám.

5. Používaním systému Lapidaris sa kupujúci produktu (a všetky ďalšie osoby ktoré obdržali ním udelené práva), stávajú samotnými správcami údajov.

6. Úpravy profilu, nahrávanie obsahu alebo pripomínanie si zosnulého nespadá pod pravidlá GDPR nakoľko sa jedná o súkromné ​​použitie osobných údajov doma.

7. Užívateľ (užívatelia), ktorí spravujú údaje zosnulého v systéme Lapidaris, má právo vymazať akýkoľvek obsah zdieľaný návštevníkmi webovej stránky.

8. Aj keď GDPR nepokrýva správu údajov zosnulých osôb, za pomoci systému Lapidaris má zákazník, ktorý spravuje údajový list zosnulého, kontrolu nad obsahom stránky a obsahom zdieľaným používateľmi. Poskytovateľ služieb sa v tomto prípade kvalifikuje ako spracovateľ údajov.

9. Počas prehliadania webovej stránky sa niektoré technické informácie zaznamenávajú na štatistické účely. Tieto údaje, ako aj osobné údaje poskytnuté používateľom, prevádzkovateľ poskytuje zodpovedným orgánom iba v zákonných a riadne odôvodnených prípadoch.

10. Aby ste mohli používať systém Lapidaris, musíte povoliť vo svojom prehliadači používanie cookies. Ak si neprajete povoliť používanie súborov cookie, môžete to zakázať v nastaveniach prehliadača. Ak sú súbory cookie zakázané, niektoré prvky služby môžu byť čiastočne alebo úplne nedostupné. Cookie je súbor poslaný serverom do prehliadača užívateľa a uložený v počítači používateľa. V súbore cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

11. V prípade vypovedania zmluvy, poskytovateľ služieb vymaže registrované údaje zo systému v súlade s pravidlami vypovedanej zmluvy. Z bezpečnostných dôvodov bude žiadosť o vymazanie akceptovaná iba vtedy, ak požiadate o vymazanie z e-mailovej adresy používateľa zadanej pri registrácií , aby niekto iný zámerne alebo omylom nevymazal z registračnej databázy niečo iné.

12. Podrobnejšie informácie a informácie o vašich právach na ochranu súkromia nájdete na webovej stránke v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. S tymito údajmi sa oboznámite a potvrdíte ich označením políčka pri objednávke systému Lapidaris na webovej stránke, ktorá je vytvorené za týmto účelom.

 

Obchodné zastúpenie

 

  1. Predaj systému Lapidaris vykonávajú aj podnikatelia a spoločnosti, ktoré s výhradným vlastníkom a poskytovateľom služieb uzavreli zmluvu o obchodnom zastúpení. Zoznam zástupcov nájdete tu.

2. Podmienky predaja, s ním súvisiace propagačné a marketingové aktivity a právo nakladať s produktom je výlučne v zodpovednosti poskytovateľa služieb.

3. V prípade zadania objednávky v priestoroch nezávislého obchodného zástupcu platia vyššie uvedené pravidlá s tým rozdielom, že objednávka v tlačenej forme zaznamenaná obchodným zástupcom, musí byť podpísaná kupujúcim, ktorý v rámci objednávky vykoná vyhlásenie o oboznámení sa s VZP a vyhlásenie o oboznámení sa s pravidlami o ochrane osobných údajov.

 

Právne pozadie

 

1. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, sú platné ustanovenia Občianskeho zákonníka § 588 a nasledovné právne normy:

 

• Zákon CXII z roku 2011 o sebaurčení informácií a slobode informácií.

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší nariadenie 95/46 / ES; (GDPR)

• Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach v službách elektronického obchodu a službách informačnej spoločnosti.

• Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách.

• Zákon CXIX z roku 1995 o správe mien a adries pre výskum a priamy predaj.

• Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a určitých limitoch ekonomických reklamných aktivít. Zákon o reklame.

 

2. Ak sú ustanovenia VZP v rozpore so zákonnými predpismi, majú prednosť príslušné ustanovenia zákona.

 

Ďaľšie ustanovenia

 

Tieto VZP nadobúdajú účinnosť 10. novembra 2019 a zostávajú v platnosti až do odvolania. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť a doplniť VZP a zverejniť akékoľvek zmeny VZP v deň pred nadobudnutím ich účinnosti na stránkach lapidaris.com a tiež zmeniť aj VZP uložené aj u našich obchodných zástupcov.

 

Lapidaris