„príbeh vytesaný do kameňa”

Objednávka

Balík Lapidaris
obsah
Lapidaris ozdobné balenie
  • kameň Lapidaris
  • Informačný dokument
  • Popis aktivácie
  • Certifikát Hollóháza
On-line osobná pamätná stránka
  • možnosť úpravy z kdekoľvek
  • možnosť on-line administrácie
  • ľahko ovládateľná platforma
Lapidaris
1
60.000 Ft
(27% je zahrnutá DPH)
Je potrebné vyplniť všetky údaje na objednávkovom formulári. Jednotlivé políčka vyplňte pozorne, nakoľko ich modifikácia v neskorších bude možná len prostredníctvom nášho zákazníckeho centra. Ak na jedno hrobové miesto chcete registrovať viacerých zosnulých, môžete tak učiniť po objednávke a aktivovaní Lapidaris Kameňa, po prohlásení do vášho osobného účtu.
Údaje hrobu
Systém Lapidaris je v momentálne obmedzený pre Maďarsko.
Nemôže zostať prázdna.
V ktorom kraji sa nachádza hrob zosnulého? Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
V ktorej obci sa nachádza hrob zosnulého? Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
V ktorom cintoríne leží zosnulý? Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Údaje objednávateľa
Vaše meno, alebo meno osoby, ktorá aktivuje profilovú kartu. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Na túto e-mailovú adresu odošleme potvrdzujúce e-maily, respektíve touto e-mailovou adresou bude možné prihlásiť sa do systému Lapidaris. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Kontaktné telefónne číslo, ktoré bude odovzdané aj kuriérnej službe. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Spôsob platby
Platba sa uskutoční pri prevzatí balíka.
Pohodlnú a bezpečnú platbu zabezpečuje spoločnosť BARION Payment Zrt., inštitúcia pod dozorom Maďarskej národnej banky.Barion
Dodacie údaje
Meno adresáta poštovej zásielky. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Nemôže zostať prázdna.
PSČ adresáta poštovej zásielky. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Obec/mesto adresáta poštovej zásielky. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Presná adresa doručenia (ulica, číslo domu, poschodie, dvere). Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Fakturačné údaje
Nemôže zostať prázdna.
Toto meno bude uvedené na faktúre vystavenej o nákupe. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Krajina prislúchajúca k fakturačnej adrese. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Nemôže zostať prázdna.
Mesto/obec prislúchajúca k fakturačnej adrese. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Ulica, číslo domu, poschodie, dvere prislúchajúce k fakturačnej adrese. Vyplnenie je povinné.
Nemôže zostať prázdna.
Cena za prepravu: 0 Ft
Netto cena: 47.244 Ft
DPH: 27%
Suma Dph: 12.756 Ft
Platba spolu: 60.000 Ft
(27% ÁFA-t tartalmazza)
Nemôže zostať prázdna.
Nemôže zostať prázdna.
Lapidaris