„príbeh vytesaný do kameňa”

Často Kladené Otázky (F.A.Q.)

AKTIVÁCIA
Čo obsahuje ozdobný box Lapidaris?
Jeden Lapidaris Kameň, dokument s predstavením sa a jeden Aktivačný popis.
Čo robiť ak som obdržal balík?
V prvom kroku aktivujte Lapidares kameň podľa popisu, nachádzajúcej sa v balení. Po aktivácii budete mať možnosť upravovať pamätnú stránku zosnulého.
Čo sa stane, ak Lapidaris Kameň neaktivujem?
V tom prípade bude profilová karta zosnulého nedostupná v systéme Lapidaris.
Je možné stránku uzatvoriť, ak ju predsa len nechcem používať?

Áno. Žiadame, aby ste sa s tým obrátili na náš zákaznícky servis, na nižšie uvedenej e-mailovej adrese! info@lapidaris.sk

UMIESTNENIE LAPIDARIS KAMEŇA
Ako je možné pripevniť Kameň na pomníku hrobky?
Kameň je možné umiestniť na náhrobnom pamätníku zo žule, umelého kameňa, dreva a z akéhokoľvek iného materiálu. Pre upevnenie odporúčame použitie dvojzložkového lepidla, ako aj súčinnosť odborníka.
Kde umiestniť Lapidaris kameň na hrobe?
Kameň je účelné upevniť na ľahko dostupnom mieste, aby bol jednoducho prístupný mobilným telefónom.
Čo je to NFC a ako funguje?
NFC je taká technológia, umožňujúca rýchlu a bezpečnú výmenu údajov. Väčšina mobilných telefónov a tableov podporuje tento typ komunikácie. Vzájomným dotknutím alebo priblížením dvoch prístrojov vhodných na NFC komunikáciu sa automaticky začne medzi nimi komunikácia. V prípade Lapidaris je jednou stranou chip,nachádzajúci sa v kameni, a druhá je Váš prístroj. Vzájomný dotyk umožní priame otvorenie profilovej karty zosnulého.
Čo sa stane, ak Lapidaris Kameň ukradnú, poškodia?

Bohužiaľ, voči vandalizmu nevieme poskytnúť bezpečnosť. Lapidaris kameň samostatne nie je použiteľný na iné účely, preto je pre prípadného odcudziteľa bezcenný. Ak sa vyskytne takýto prípad, v každom prípade upovedomte miestne orgány. Ak sa k Vám nedostane naspäť, bohužiaľ nový kameň vieme zabezpečiť len na základe novej objednávky, ale zo systému nebudú vymazané fotografie, popisy, spomienky a iné údaje. Ak sa vyskytne takýto problém, informujte nás, prosím, na adrese info@lapidaris.sk.

ÚDAJE HROBU
Ako funguje určovanie miesta hrobu?
Na základe fotografií hrobového miesta vyhotovených mobilným telefónom. K tomu v prípade iOS prístroja v menu „Nastavenia“ povoľte Určovanie polohy, a v prípade prístrojov s Androidom v menu Nastavenia kamery nastavte označenie miesta na aktívne. S tým nastavíte tú možnosť, aby kamera vášho prístroja používala a uložila presné GPS súradnice fotografií.
UPRAVIŤ PROFILOVÚ KARTU
Ako môžem pozvať iných na administrovanie profilovej karty?
Kliknite na tlačidlo „Správa administrátorov“ umiestnené na profilovej karte zosnulého a nasledujte inštrukcie.
Nemám zariadenie vhodné pre NFC. Ako môžem otvoriť profilovú kartu?

Odkaz nachádzajúci sa na kameni zapíšte do príkazového riadku internetového vyhľadávača. Napr.: http://lapidaris.com/SK00000000

Aké veľké úložné miesto prislúcha k profilovej karte?
Môžete nahrať obrázky každú maximálnej veľkosti 5 MB vo formáte jpeg alebo png.
Fotografie akých rozmerov môžem nahrať na profilovú kartu?

V systéme Lapidaris k jednej profilovej karte prislúcha 1 GB úložného priestoru.

FUNGOVANIE LAPIDARIS
Ak sa na jednom hrobovom mieste nachádza viacero zosnulých, je potrebné zakúpiť viacero Lapidares Kameňov?
Pre jedno hrobové miesto postačuje jeden Lapidaris kameň, ku ktorému je možné pripojiť viacero pamätných stránok zosnulých, pochovaných na večný odpočinok v hrobovom mieste.
Profilovú kartu zosnulého môže upravovať len ten, kto si objedná Lapidaris Kameň?
Nie, pamätnú stránku môže upravovať ktokoľvek, komu zákazník umožní prístup. Možnosti na profilovej karte: úprava profilovej karty, nahrávanie obrázkov a videa, bezplatné zapálenie sviečky pre zosnulého.
Lapidaris