„příběh vytesaný do kamene”

Přihlášení

Vaše e-mailová adresa, se kterou jste se dříve zaregistrovali.
Nemůže zůstat prázdná.
Nemůže zůstat prázdná.
Zapomněli jste své heslo? Klikněte zde!
Ještě nemáte přístup? Pro další informace klikněte sem!
Systém se lapidárně skládá ze dvou hlavních částí, z Medailonu, který se umístí na hrob zesnulého, a z k němu připojené on-line osobní stránce, dostupné na webové stránce www.lapidaris.com. K systému je možné připojit se prostřednictvím zakoupení Lapidaris Medailonu. Přihlášení se zákazníkem, který provádí úpravu profilové karty zesnulého / zesnulé, respektive zákazníkům kterému byla přidělena administrátorská práva. K vzpomínkám není nutné přihlášení se do systému Lapidaris.
Lapidaris