„memories etched in stone”

Dr. Jósa András

1834-1918
NAME Dr. Jósa András
Birth name Jósa András
Date of birth 30 November 1834
Place of birth Nagyvárad, Hungary
Decased 6 September 1918
Memorial information
Country Hungary
County Szabolcs-Szatmár-Bereg
City/Town Nyíregyháza
Address Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 21, 4400
Built 1868
Built by Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Story of the departed
Jósa András (1834-1918)1834. november 30-án született Nagyváradon. Édesapja Jósa Péter nagyváradi főispán, édesanyja Horváth Karolina volt. 1844 és 1852 között Pesten, Pozsonyban, Nagyváradon, Kassán és Bécsben járt gimnáziumba. 14 éves korában nemzetőrnek jelentkezett, s a szabadságharc időszakában század dobosként szolgált. Érettségi után előbb jogot kezdett tanulni, majd azt félbeszakítva 1853-ban beiratkozott a magyaróvári Gazdasági Akadémiára. Ezt elvégezve, gróf Széchenyi István nagycenki, majd egy ideig édesapja nagyszántói bir...
Read full story
Jósa András (1834-1918)
1834. november 30-án született Nagyváradon. Édesapja Jósa Péter nagyváradi főispán, édesanyja Horváth Karolina volt. 1844 és 1852 között Pesten, Pozsonyban, Nagyváradon, Kassán és Bécsben járt gimnáziumba. 14 éves korában nemzetőrnek jelentkezett, s a szabadságharc időszakában század dobosként szolgált. Érettségi után előbb jogot kezdett tanulni, majd azt félbeszakítva 1853-ban beiratkozott a magyaróvári Gazdasági Akadémiára. Ezt elvégezve, gróf Széchenyi István nagycenki, majd egy ideig édesapja nagyszántói birtokán tevékenykedett. A gazdálkodás nem kötötte le: szívesebben olvasott, s inkább a gyalu- és esztergapad kötötte le idejét.
Az ügyes, állandóan fúró-faragó, tevékenykedő Jósa a sok esztergályozás miatt tályogot kapott, a hosszas betegeskedés, szenvedés után elhatározta, hogy orvos lesz. Példaképe nagyapja, Jósa István volt, aki Szabolcs vármegye jó hírnevű főorvosaként szerzett hírnevet.
Jósa András 1860-ban beiratkozott a bécsi egyetem orvosi fakultására, ahol 1864-ben szerzett orvosdoktori oklevelet. Az orvosi egyetem elvégzése után először a döblingi elmegyógyintézetben, majd Skoda-nál a belgyógyászaton gyarapította tudását. Skoda Erzsébet királynéhoz is beajánlotta orvosi kísérőnek, de Jósa nem vállalta, Nagykállóban telepedett le ahol kórházi-, majd 1884-ben Nyíregyházán Szabolcs vármegyei főorvos lett. 1865-ben munkája mellett a sebészi oklevelet is megszerezte.
A megye első régészeti ásatásán, a geszterédi feltárásokon felbuzdulva 1868. december 1-jén báró Vécsey József főispán támogatásával megalapította a Szabolcsvármegyei Múzeumot. Kora színvonalát messze túlszárnyaló régészeti tevékenységének köszönhetően ő készített elsőként hazánkban ásatásokon sírrajzokat a ma már nevét viselő nyíregyházi múzeum máig az ország egyik leggazdagabb régészeti gyűjteményének őrzője. Tudományos kutatásait több, mint 300 régészeti és múzeumi vonatkozású tanulmány, hírlapi cikk bizonyítja. De írt a meteoritokról, a Nyírség geológiájáról, s ki tudná mindazt csak felsorolni is, amivel foglalkozott.
Tevékeny élete 1918. szeptember 6-án szakadt meg, földi maradványait a nyíregyházi Morgó temetőben helyezték örök nyugalomra. Szeretett városában ma a múzeumon kívül a Megyei Kórház és egy modern városrész is az ő nevét viseli.

Candles
Lapidaris
No candles are burning for them at the moment.
Light a candle for your lost loved one by clicking on the button below!
Light a candle
Silent words
Lapidaris
No one has written a memorial yet.
Write a memorial about the departed by clicking the button below.
Write memorial
Light a candle
Light a candle in memory of your lost loved one. Please, fill in your name. Adding a message is not required. The candles you light will burn for 7 days on the departed's memorial site.
You can leave a message for your loved one, in which you can tell about a shared experience, or share your thoughts with other relatives, aquaintances, or friends.

The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.

Edit
The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.
Required field!
Required field!
Enter email address
Sign up with your email address to receive updates about any changes on the memorial page.
The e-mail address you signed up with.
 
Lapidaris